Når begynner barn å snakke?

Språkutvikling er et av de mest fascinerende aspektene ved barns vekst og utvikling. Det er en prosess som starter fra fødselen av og fortsetter gjennom hele barndommen. I denne artikkelen tar vi et dypdykk i når barn begynner å snakke, hvilke faktorer som påvirker språkutviklingen og hvordan foreldre kan støtte barna på denne spennende reisen.


Språklige milepæler


Språkutviklingen hos barn er en gradvis prosess som skjer i ulike faser. Disse fasene kan variere fra barn til barn, men det finnes noen generelle retningslinjer som kan hjelpe foreldre med å forstå hva de kan forvente.
1. Småbarnsfasen (0-6 måneder)
I løpet av de første seks månedene begynner babyen å utforske evnen til å lage lyder. Denne perioden kjennetegnes av babling, der barnet bruker stemmen til å lage lyder som ennå ikke har noen meningsfull forbindelse til språket som snakkes rundt dem.
2. Babling-stadiet (6-12 måneder)
Når barnet er rundt seks måneder gammelt, går det fra å kurre til å pludre. Dette innebærer å gjenta konsonant-vokal-lyder, for eksempel “ba-ba” eller “da-da”. Selv om disse lydene ennå ikke danner ord, er de viktige forberedelser til den kommende talen.
3. De første ordene (12-18 måneder)
Rundt barnets ettårsdag begynner de fleste barn å uttale sine første ord. Disse er ofte enkle og direkte relatert til barnets umiddelbare omgivelser eller behov, som “mamma”, “pappa”, “mer” eller “nei”.
4. Ordeksplosjonen (18-24 måneder)
Etter at barnet har begynt å bruke enkle ord, følger ofte en periode med rask ordforståelse og ordproduksjon. I løpet av denne tiden kan barnets ordforråd utvides fra bare noen få ord til flere hundre.
5. Setningsbygging (2-3 år)
Når barnet nærmer seg toårsalderen, begynner det å danne enklere setninger. Det kan begynne med setninger på to ord, for eksempel “mer melk”, og gradvis gå over til mer komplekse setninger.


Faktorer som påvirker språkutviklingen


Språkutviklingen påvirkes av en rekke faktorer. Blant disse er genetikk, miljø og foreldrenes engasjement. Barn som vokser opp i et miljø som er rikt på språk og kommunikasjon, der de blir oppmuntret og engasjert i samtaler, har en tendens til å utvikle språkferdighetene sine raskere.


Hvordan foreldre kan støtte språkutviklingen


Foreldre og omsorgspersoner spiller en avgjørende rolle når det gjelder å støtte barnets språkutvikling. Her er noen tips:


1. Snakk og lytt: Ha regelmessige samtaler med barnet ditt, selv om det ikke kan svare med ord ennå. Dette hjelper barnet til å lære seg språkets rytme og tonefall.
2. Les høyt: Lesing er en fin måte å introdusere nye ord og begreper på. Det gir også foreldre og barn en mulighet til å komme nærmere hverandre.
3. Syng og rim: Barn elsker musikk og rytmiske lyder. Sanger og rim kan være en morsom måte å engasjere barn i språklæring på.
4. Oppmuntre til kommunikasjon: Selv når barn peker eller bruker gester, bør du oppmuntre til dette som en form for kommunikasjon og gi språklig respons.
5. Skap et språkrikt miljø: Snakk om ting dere ser og gjør. Bruk beskrivende ord og oppmuntre barnet til å uttrykke tanker og følelser.


For å oppsummere


Språkutvikling er en unik og individuell prosess for hvert enkelt barn. Ved å forstå de ulike stadiene og være aktivt involvert i språkutviklingen, kan foreldre gi barna et godt grunnlag for fremtidig kommunikasjon og læring. Husk at hvert barn er unikt, og at det er stor variasjon i når og hvordan de når disse språklige milepælene.
Ved å følge disse rådene kan foreldre gi barna sine den støtten og de verktøyene de trenger for å navigere i språkets vidunderlige verden.


Kilder og videre lesning

https://www.libero.no/barnet-ditt/artikler/baby/lare-a-snakke/

https://nhi.no/familie/barn/tale-og-sprakutvikling-milepeler